Program
 

Program vintern och våren 2019


2 februari kl. 14.00: Sörmlandssalongen Eskilstuna Konstmuseum

VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 2 FEBRUARI KLOCKAN 12.00 – 16.00.

Utställningen invigs klockan 14.00 av Åsa Kratz. Ordförande för landstingets nämnd för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet.


7 mars kl. 18.00: Årsmöte med visning av Sörmlandssalongen

Se även bifogat program och kallelse. 


6 april kl. 14.00: Invigning av årets stipendiatutställning med Ola Öhlin

Vernissage 12.00 – 16.00 med invigning 14.00 av skribent/konstvetare Alexandra Kronqvist.


14 april kl. 14.00: Eskilstuna Konstmuseum

Stipendiaten Ola Öhlin berättar om sitt konstnärskap och visar sin utställning.


4 maj: Konstresa till Nationalmuseum och Wasavarvet

Se separat program för detaljer.


24 maj kl. 15.00: Konstnärsbesök

Vi gör hembesök hos våra medlemmar konstnärerna Margareta Linnskog

(keramik) och Sakarias Luhanko (måleri) i deras respektive hem i Hällby.

Anmälan till Sven Janeheden för eventuell samåkning senast den 18 maj.

Tel 070 650 99 01 eller sven.janeheden38@gmail.com Medtag kaffekorg!


Visning av Eskilstuna Konstmuseum.

Visning av ”nya hängningen” på museet. Dag ännu ej fastställd. Kommer att annonseras på hemsida och i Eskilstuna Kuriren.


Här kan du ladda ner hela programmet!

Program våren 2019.pdf