Sörmlandssalongen 2019
 

Sörmlandssalongen 2019


OBS! OBS!

ESKILSTUNA KONSTFÖRENING HAR FÅTT SYNPUNKTER PÅ ATT INLÄMNINGSTIDEN ÄR FÖR KORT. MÅNGA BEHÖVER MER TID FÖR ATT FÖRBEREDA SIG.


VI HAR LYSSNAT PÅ KRITIKEN OCH BESLUTAT ATT SKJUTA PÅ INLÄMNINGSTIDEN EN MÅNAD TILL DEN 1 NOVEMBER. DOM SOM REDAN HAR LÄMNAT IN SINA ALSTER FÅR GÄRNA KOMMA IN MED KOMPLETTERINGAR ELLER FÖRÄNDRINGAR/FÖRBÄTTRINGAR OM DET BEHÖVS.Sörmlandssalongen 2019 är den 55: e i ordningen och arrangeras av Eskilstuna Konstförening. Salongen kommer att visas på Eskilstuna konstmuseum 2 februari - 31 mars 2019.


Varje deltagare ska lämna in ett bildunderlag på 3 – 5 verk för bedömning. Undantag är större installationer, för vilka det är tillåtet att lämna in 1 – 5 verk. Bilderna ska vara samlade på CD, DVD el-ler USB-minne som ska märkas med konstnärens namn och adress.


Anmälningsblankett och bildunderlag skickas till nedanstående adress.

Anmälningsavgiften 200 kronor sätts in på Marginalen Bank, konto 9235 2125138 (ange ”Sörmlandssalongen 2019”).


Insända anmälningar och bildunderlag på CD,  DVD eller USB-minne samt anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast 1 november 2018.


Sormlandssalongen 2019 Regler och anvisningar.pdf

Anmalningsblankett Sormlandssalongen 2019.pdf

Eskilstuna Konstförening

Verkstadsgatan 5

633 42 Eskilstuna

info@eskilstunakonstforening.se